Follow Rambase

- Jeg er oppdatert på sekundet

News   •   Nov 01, 2017 13:17 CET

Jone Gjerde, COO i AutoStore, kan sitte hjemme i sofaen og følge produksjonen i Polen i detalj.

Jone Gjerde kan sitte hjemme i sofaen og følge produksjonen i Polen i detalj. Med 96 ansatte og opp til 200 avanserte lagerroboter som rulles ut hver måned, er det en uvurderlig fordel.

Norske AutoStore leverer lagersystemer til kunder som Puma, ASDA, Lufthansa, Komplett og XXL. Robotene produseres på linjeproduksjon i Polen, mens utvikling og salg skjer i Norge. COO Jone Gjerde har kontroll i alle ledd takket være ERP-systemet RamBase, som er spesielt utviklet for industri- og produksjonsbedrifter.

- Vi har stykkproduksjon, tilsvarende en bilfabrikk. Vi får alle delene fra underleverandører, og sammenstiller dem i et stort fabrikklokale.

Produksjonen av avanserte roboter til helt nyskapende lagerløsninger er kompleks. Kontroll er viktig i alle ledd, både for å få effektiv flyt i produksjonen og for å sikre kvalitet.

- Først kommer det inn en ordre. Denne legges inn i systemet, og genererer en liste over hva vi trenger, hva som må bestilles og når dette må skje. Også bestillinger til underleverandører skjer i systemet, sier han.

Alt dette skjer automatisk.

- Systemet gir også full oversikt over alle oppdateringer om salg, inntekter og utgifter, og er lett tilgjengelig på alle lokasjoner – både i produksjonen i Polen og på hovedkontoret i Norge.

Overvåker servicebehov

Hver gang noe tas ut av lageret, vet Gjerde det umiddelbart, og alle andre også. Systemet gir alle som trenger, og er autorisert, tilgang til alle opplysninger samtidig.

- Hvis vi endrer noe, for eksempel i produksjonsunderlaget, blir alle oppdatert det samme sekundet det legges inn i systemet. Det skybaserte systemet gjør at alt er oppdatert alltid. Trenger man å kontrollere noe mot en tegning, ligger den, og alt annet man måtte trenge, i undermapper i systemet som er tilgjengelig overalt der det er nett.

Og Rambase slipper ikke taket selv om produktet er levert til kunder spredt over hele verden.

- I hver robot er det installert en overvåkningsfunksjon. Den rapporter driftsfeil direkte til ERP-systemet. Dette gjør at dersom en robot i drift hos kunde trenger reparasjon, vil AutoStore vite dette før kunden vet det selv, og service kan settes i gang med det samme.

Kontroll i en kompleks produksjon

Robotene til AutoStore leveres til en raskt voksende industri. Elektronisk handel, der alle ledd fra kunden bestiller noe fra sofaen hjemme til det leveres i postkassen, er automatisert, tar over både i handel mellom bedrifter og salg til forbruker. At også produksjonen av lagersystemet er automatisert kan føles som en selvfølge, men krever et system som er tilpasset kompleks industri. RamBase er bygget opp over mange år som Hattelands interne forretningssystem. Etter hvert så en at flere bedrifter møtte de samme utfordringene innen distribusjon og produksjon, og produktet ble derfor klargjort for det kommersielle markedet. Det er laget for å håndtere og forenkle produksjon, logistikk og samhandling over landegrenser og valutasoner. Finans er en integrert del av alle operasjoner, og gir en reell kontroll i alle ledd av virksomheten.

Lang erfaring

Gjerde er ansvarlig for produksjonen i Polen og for utviklingen i Norge. Han jobber noen dager i Norge og noen dager ute.

- Systemet gir meg veldig god oversikt. Det er helt klart det beste systemet jeg har brukt hittil i løpet av mine 40 år innen industriell produksjon av automatiseringsutstyr.